Pre-incasso

Pre-Incasso: Uw Laatste Herinnering Voordat Er Incassomaatregelen Worden Getroffen

Wanneer facturen onbetaald blijven, kan dit voor organisaties leiden tot een verstoring in de cashflow. Daarbij is het in veel gevallen belangrijk om de zakelijke relatie met de klant te behouden. Pre-incasso vormt een cruciale stap tussen reguliere betalingsherinneringen en het overgaan op daadwerkelijke incasso. Het is een effectief en klantvriendelijk middel om openstaande facturen te innen.

Wat Is Pre-Incasso?

Pre-incasso is het sturen van een laatste schriftelijke herinnering aan een debiteur voor het overgaan tot een formeel incassotraject. Deze stap geeft de debiteur een laatste kans om de openstaande facturen te voldoen, zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht.

Belangrijke Kenmerken van Pre-Incasso:

  • Behoud van zakelijke relatie: Bij Pre-Incasso wordt er gestreefd naar een aanpak waarbij de zakelijke relatie met de debiteur behouden blijft. Men wil ervoor zorgen dat, ondanks betalingsproblemen, de zakelijke band niet wordt verbroken.
  • Dialoog boven confrontatie: Het benadrukken van dialoog en begrip in plaats van confrontatie. Het doel is om tot een gezamenlijke oplossing te komen waar beide partijen zich goed bij voelen.
 1. Laatste Herinnering:

  • Duidelijke communicatie: Er wordt duidelijk gecommuniceerd dat dit de laatste stap is voordat er wordt overgegaan tot incasso. Dit geeft de debiteur nog een laatste kans om te betalen zonder verdere gevolgen.
  • Inzicht in de gevolgen: De debiteur wordt bewust gemaakt van wat de volgende stappen zijn als betaling uitblijft, zoals het inschakelen van een incassobureau.
 2. Geen Extra Kosten:

  • Transparantie: Op dit moment van het proces worden er geen extra kosten in rekening gebracht voor de debiteur. Dit zorgt ervoor dat er duidelijkheid is over wat er moet worden betaald en dat er geen onverwachte kosten zijn.
  • Vertrouwen: Door geen extra kosten in rekening te brengen, wordt er vertrouwen gewekt bij de debiteur. Dit kan hen motiveren om de openstaande factuur alsnog te voldoen.

 

Hoe Werkt Pre-Incasso?

Hoe Werkt Pre-Incasso voor Bedrijven?

Communicatie

De debiteur wordt zowel per brief als per e-mail geïnformeerd over de openstaande schulden.

Duidelijkheid

In de communicatie worden belangrijke gegevens vermeld, zoals de bedrijfsgegevens, het factuurnummer, het bedrag, en de betalingstermijnen.

Vervolgstappen

Indien de debiteur niet binnen de gestelde termijn betaalt, wordt er overgegaan tot het formele incassotraject.

Wanneer Kiest U Voor Pre-Incasso?

Het pre-incasso proces vormt een cruciale tussenstap tussen vriendelijke betalingsherinneringen en een formele incassoprocedure. Het kan in meerdere situaties de voorkeur hebben. Hier zijn enkele scenario’s waarin pre-incasso bijzonder effectief en passend kan zijn

Wanneer u al jaren zaken doet met een bepaalde klant of partner, kan een directe gang naar het incassobureau de relatie onnodig onder druk zetten. Pre-incasso biedt een meer genuanceerde aanpak

Voor verhuurders is het essentieel om een harmonieuze relatie met hun huurders te behouden. Pre-incasso kan helpen om betalingsachterstanden aan te pakken zonder de verhouding te verstoren.

Naast sportclubs, sportscholen en verenigingen kunnen ook organisaties zoals kinderopvangcentra, scholen en serviceproviders met terugkerende betalingen baat hebben bij een pre-incasso aanpak.

Als een klant voor het eerst in gebreke blijft, kan een hardhandige aanpak te abrupt zijn. Pre-incasso biedt in dit geval een kans voor de debiteur om de misstap recht te zetten.

Voor sommige bedrijven is hun imago en de manier waarop ze met klanten omgaan cruciaal. Zij kiezen voor pre-incasso om als redelijk en klantvriendelijk over te komen.

Bedrijven die bereid zijn om flexibele betalingsplannen of -regelingen te overwegen, kunnen pre-incasso gebruiken als een platform om deze mogelijkheden te bespreken met debiteuren.

De Kosten en Voordelen van Pre-Incasso bij Recht Incasso

In het hedendaagse zakelijke landschap is het cruciaal om openstaande facturen tijdig te innen, zonder daarbij de klantrelatie te schaden. Pre-incasso biedt deze balans door een laatste schriftelijke herinnering te sturen voordat er wordt overgegaan tot formele incassomaatregelen. Maar wat zijn de kosten hiervan, en waarom zou u kiezen voor Recht Incasso?

De Kosten van Pre-Incasso: Transparant en Vast

Bij Recht Incasso hanteren we een vast tarief voor het versturen van een pre-incassobrief. Als opdrachtgever betaalt u slechts € 14,95 ex btw per brief. Deze kosten zijn voor uw rekening, maar de voordelen van deze investering zijn significant.

 • Hoge Successcore: Door gebruik te maken van pre-incasso, profiteert u van een hoge succesratio. Dit komt doordat de debiteur op een respectvolle manier op de hoogte wordt gesteld van de achterstallige betaling, zonder dat hier extra kosten voor de debiteur aan zijn verbonden.

 • Efficiënt en Klantvriendelijk: Met pre-incasso kunt u gebruik maken van onze faciliteiten en expertise. U stuurt een duidelijke boodschap naar de debiteur zonder de relatie onnodig onder druk te zetten.

Contact: Geïnteresseerd in onze pre-incasso dienst of heeft u andere vragen? Neem contact op met Recht Incasso voor een vrijblijvend advies.