Pre-incasso

Pre-incasso is de manier om uw klant een laatste herinnering te sturen

Met de klantvriendelijke dienstverlening “pre-incasso” geeft u uw klant nogmaals de mogelijkheid om de vordering te betalen zonder dat hier extra kosten bijkomen.

Voorkom extra kosten met een pre-incasso traject

Pre-incasso is de oplossing als u niet uw debiteur direct wilt belasten met een incassoprocedure. Bij pre-incasso stuurt Recht Incasso in naam van uw bedrijf de debiteur een laatste herinnering. Uw debiteur wordt nog eenmaal de gelegenheid gegeven openstaande facturen met u af te handelen. De functie van deze brief is tweeledig: het beschermen van de consument tegen plotselinge en buitenproportionele incassokosten, alsmede het door de ondernemer toelaatbare druk uitoefenen op niet- of laat betalende klanten.

Wat is pre-incasso

Pre-incasso is een fase van het incassotraject waarin nog geen incassokosten in rekening worden gebracht bij de debiteur. Dit komt doordat de pre-incasso door een bedrijf zelf wordt gevolgd, of door de partij die het debiteurenbeheer van een bedrijf op zich neemt. Deze fase bestaat uit het versturen van facturen, herinneringen en een aanmaning. Wanneer het niet lukt om een vordering in de pre-incasso fase geïncasseerd te krijgen, kan een bedrijf een vordering overdragen aan een incassobureau. Nova Incasso heeft een kennisbank met artikelen en tips voor het pre-incasso traject.

Waarom kiezen voor pre incasso

Voor sommige bedrijven gaat het direct inzetten van een incassotraject nog net een stap te ver. Voor deze bedrijven is de pre incasso uitermate geschikt. Vaak blijft het goede contact met de klant behouden en toch is het uw debiteur duidelijk dat het u ernst is.

Pre-incasso is uw laatste waarschuwing aan de debiteur voordat er wordt overgegaan op een minnelijk incassotraject.

De kosten van pre-incasso

Een vast tarief per pre-incasso brief

De kosten voor het gebruik maken van pre-incasso ligt bij u als opdrachtgever. Wij stellen u in staat om voor een bedrag van € 14,95 ex btw , uw klant op de hoogte te stellen van de achterstallige betaling. De successcore van pre-incasso is erg hoog omdat u gebruik kunt maken van onze faciliteiten zonder dat u de debiteur daarmee extra belast.

Vandaag nog een pre-incasso versturen?

Scroll to Top